Než začnu včelařit


Než začnete včelařit, je nutné provést tyto administrativní kroky:

1. Registrovat se Českomoravské společnosti chovatelů 
Pro zaregistrování včelstev je třeba vyplnit přiložený formulář Evidence včelstev, který si vytisknete, podepíšete a odešlete na adresu:

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s.
Pracoviště ústřední evidence včel
Hradišťko 123
252 09 Hradišťko pod Medníkem

nebo vyplněný oskenujte a zašlete na e-mail: uevcely@cmsch.cz

Registrační číslo vyplňovat nebudete, tento údaj bude doplněn při registraci.

Kontaktní spojení:(pí. Eva Zelenková) tel. 257 896 210

Formulář ke stažení :
http://www.cmsch.cz/ustredni-evidence/vcely

Českomoravská společnost chovatelů vám přidělí Registrační číslo chovatele a Registrační číslo stanoviště. Takto zaregistrovaný chov je třeba přihlásit u  ZO ČSV Lipník nad Bečvou do evidence.2. Registrovat se v Českém svazu včelařů

Registrace se provádí přes naši základní organizaci v Lipníku nad Bečvou. Je potřeba vyplnit přihlášku, kterou naleznete ke stažení v dokumentech (clenska-prihlaska-14-02-24-01.pdf) a předat ji jednateli, předsedovy, nebo některému jinému členovy výboru naší Lipenské organizace.
Do řádku „ČESKÝ SVAZ VCELAŘU, z. s. (ČSV), základní organizace“ napište Lipník nad Bečvou. POZOR! Tuto přihlášku vyplňte až poté co Vám bude z ČESKOMORAVSKÉ SPOLEČNOSTI CHOVATELŮ zasláno číslo chovatele.

Chovatelé včel sdružení v Českém svazu včelařů se oslovují: „příteli“


3. Zaslat včelí stanoviště na místní odbor životního prostředí. 

V poslední řadě je nutné nahlásit jednotlivá stanoviště včelstev na místní odbor životního prostředí.
Nejjednodušší je zaslat kopii formuláře, který jste předkládali do Českomoravské společnosti chovatelů. Tam je uveden počet včelstev a přesné umístění stanovišť (katastrální čísla).

Odbor životního prostředí - Ing. Marek Pumprla       lesní hospodářství, myslivost      +420 581 722 343         pumprla@mesto-lipnik.cz          zámek - 209 Jak začít včelařit?


Včelaření je záliba, která chovatele obohacuje o kontakt s přírodou, rozšiřuje jeho vědomosti o zákonitostech života rostlin i živočichů, přitom přináší užitek včelaři při získávání včelích produktů. 

Význam chovu včel je především v opylování rostlin, včetně zemědělských kultur. Neboť absence včel by zdramatizovala existenci celého ekosystému.

V případě, že jste se rozhodli začít s chovem včel, měli by jste znát zda netrpíte alergií na bodnutí včelou, případně zda alergií netrpí někdo další z vaší rodiny. Tato skutečnost by vaše rozhodnutí o chovu včel mohla zkomplikovat.

Stanoviště

Než začnete včelařit je třeba dobře zvolit stanoviště úlů. Stanoviště úlu je třeba zvolit tak, aby výlet včel neobtěžoval chovatele, členy jeho rodiny, ani sousedy. Doporučuji předem seznámit sousedy s vaším záměrem s chovem včel a předejít tak případným sousedským svárům. Česna by měla být směrována směrem na jih, případně na východ. Je vhodné, aby stanoviště bylo chráněno před převládajícími větry, naopak není vhodné stanoviště v mrazových kotlinách. Při předpokládaném doletu vašich včel cca 3 km, doporučuji před zahájením chovu zjistit v tomto obvodu, zda někdo již včely nechová a kontaktovat včelařského důvěrníka, který zajišťuje léčení včel v tomto obvodě. Tento včelař vám také může být nápomocen při zahájení chovu.
 

Včelařské potřeby

Pro chov včel potřebujete:

  • úly
  • včelí oddělky, případně roje
  • včelařské nářadí

Úly

Pro zahájení chovu včel doporučuji dvě až tři včelstva. Při tomto počtu včelstev již zjistíte, že každé včelstvo se chová jinak a zároveň při některém vašem chybném zákroku nepřijdete o celý chov a dočkáte se určitě sladké odměny ve formě vlastního medu. Doporučuji pořídit si nové úly. Staré úly jsou nebezpečím zavlečení některé včelí nákazy. Dále, úly starší konstrukce nejsou vhodné pro provádění léčení včel a odběry vzorku, navíc mívají nevhodně řešené krmítka pro podávání zásob. Při pořizování nových úlů doporučuji nástavkový systém. Nejpoužívanější rozměr rámků v našem okrese je 39x24 cm.
 

Včelí oddělky, roje

K založení chovu včel je třeba získat včelstvo, oddělek, případně roj. Z důvodu nebezpečí zavlečení některé nákazy doporučuji získat včely od chovatele z okolí. Trvalé přemístění včelstev v rámci základní organizace musí být uskutečněno pouze se souhlasem zdravotní komise za podmínky, že jde o přemístění mimo období nařízeného vyšetření nebo léčebné ošetření a jedná se o včelstva, která byla prokazatelně vyšetřena. V případě přemístění včelstev mimo rámec ZO musí chovatel včel předem vyžádat souhlas Krajské veterinární správy. K přesunu včelích oddělků platí stejná pravidla jako při přesunu včelstev. Pro začínající chovatele v žádném případě nedoporučuji zahájit chov osazením roje neznámého původu nebo divoce žijícího včelstva, tyto je nařízeno utratit viz nařízení KVS 03/2008.


Včelařské nářadí

Včelařské nářadí pro chov včel obsahuje spoustu položek, ne všechny potřebuje chovatel při zahájení chovu, ale bez řady z nich se neobejde.

  • pro ochranu včelaře doporučuji pořídit si včelařský klobouk a včelařské rukavice
  • pro manipulaci ve včelstvu doporučuji rozpěrák, smetáček a kuřák (dýmák)
  • pro vytáčení medu se neobejdete bez medometu, odvíčkovací vidličky, náběhu nebo smyku na včely, síta na vyčištění medu
  • pro ošetření rámků budete potřebovat siřič na sirné knoty
  • pro podání zimních zásob potřebujete krmítka, pokud nejsou součástí úlu

V časopise Včelařství 10/2011 vyšlo příloha "Od jara do podzimu aneb Jak začít včelařit". Můžete si ji stáhnout i v elektronické podobě ze stránek  Českého svazu včelařů -  Jak začít včelařit.