Z historie včelařství na Lipensku...


Včelaření na Lipensku má velmi dlouhou historii, první dochované zmínky sahají do 17.století do doby pánů z Ditrichštejnu. Z dochovaných archiválií je to např. listina z roku 1680 o ustavení bratrstva včelařského a medařského, dále list z r. 1696, jímž purkmistr a rada města hranic odmítají vyzvání knížete Ferdinanda z Ditrichštejna ku přistoupení k cechu medařskému v Lipníku nad Bečvou. Dále je dochované privilegium práva medařského z r. 1697, potvrzené knížetem Ferdinandem z Ditrichštejna o 23 artikulích, účty cechu medařského z roku 1706, pamětní kniha z r. 1714, listina z roku 1744, v níž mistrové medařského cechu si stěžují panu cechmistrovi na ničení stromů v horách a několik rozličných údajů o příjmech a výdejích cechu ze 17.století.

Z dochovaných zápisů víme, že 2. února 1882 byly na valné hromadě Včelařského bratrstva přijaty nové stanovy a název "Včelařsko-hospodářské bratrstvo" aby spolek vykazoval širší pole působnosti a po vzoru jiných tehdejších spolků (zedníci, obuvníci,..aj) byl důstojným a mocným zástupcem obce včelařské v okolí. Z význačných tehdejší členů spolku jmenujme alespoň Dr. Františka Brzobohatého, lipenského advokáta a Jana Neffa, velkoobchodníka v Praze.

Roku 1924 bylo  Včelařsko-hospodářské bratrstvo přeměneno na Včelařský spolek s novými stanovami.

Ve 30. letech minulého století bylo na lipensku 30 včelařů spočtem včelstev o 250 čeledí. Mimo Lipenský včelařský spolek bylo v lipenském okrese ještě 5 včelařských spolků a to v Oseku n.B., v podhoří, v Loučce, Velkém Újezdě a Tršicích. Podmínky pro včelaření u výše uvedených spolků byly s vyjímkou Oseka výhodnější kvůli blízkým lesům, jakožto jednoho ze zdrojů potravy včel. Včelařský spolek věnuje počátkem roku 1930 každoročně značný finanční obnos na vysazování medonosných stromů a keřů po lipensku, jakožto zvelebování prostředí a zároveň zkvalitnění včelí pastvy.

V dochovaných materiálech naší organizace je např. pečeť udělená medařskému spolku v Lipníku císařovnou Marií Terezií roku 1714.

Zde je kopie úvodní strany Cechovní knihy z roku 1714. Do této knihy byli zapsáni všichni medaři panství Helfenštejnského a lipenského.

Původní cechovní kniha se nedochovala, tato byla založena v roce 1714 za landfojta Jana Gamelitze. Dle záznamů v knize se vystřídalo v letech 1714 - 1880 devět cechmistrů.

Další kopie je z výtahu nadání Privilegium práva medařského z roku 1697

 

Text: " Založení a Obnovení počestného Bratrstva medařského za panování ? ? Františka II z Boží milosti císaře ? a krále Uherského a Českého"

Text doplňuje i fragment pečeti.

Kopie další strany

Další snímky najdete ve Fotografiích s názvem Historické fotky z naší ZO